Licencja sponsorska na zatrudnianie obcokrajowców w UK – zasady imigracyjne po Brexicie

Licencja sponsora dla firm z UK – czy jest potrzebna? Zmiany związane z Brexitem wpłynęły znacząco na dostępność pracowników na brytyjskim rynku pracy.  Podaż wykwalifikowanych pracowników zmniejszała się stopniowo w miarę upływu czasu od wyjścia z UE i ustaniem dopływu nowych imigrantów z krajów Unii Europejskiej.

Sytuacja zaostrzyła się w sierpniu 2023 roku, kiedy zmieniono zasady rozpatrywania podań o osiedlenie na zasadach EUSS. Od tego czasu podania o status osiedleńca są zwykle uznawane przez Home Office za nieważne i składającym je osobom nie są wydawane elektroniczne potwierdzenia tymczasowego prawa do legalnej pracy (tzw share code). Wszystko to sprawia że pula dostępnych pracowników zmniejszyła się znacząco.

W tej sytuacji jedynym wyjściem dla wielu firm jest zatrudnianie obcokrajowców. Aby zatrudnić obcokrajowca w Wielkiej Brytanii, firma w UK musi mieć Sponsor Licence aby nastepnie móc wydać mu pozwolenie na pracę. Na podstawie tego pozwolenia pracownik składa podanie o wizę pracowniczą.

Jak zatrudnic pracownikow zagranicznych w UK? Licencja sponsorska dla pracodawcy w Wielkiej Brytanii, pozwolenia na prace - wizy pracownicze do UK

Czym jest licencja sponsorska (‘sponsor licence’) dla pracodawcy w UK

Sponsor Licence jest to specjalne pozwolenie wydawane przez UK Home Office dla firm w Wielkiej Brytanii na zatrudnianie pracowników zagranicznych (n.p. z Polski). Firma w UK musi zlożyc podanie do Home Office o przyznanie takiej licencji.

Prawnym obowiązkiem każdego pracodawcy w UK jest sprawdzanie czy przyszły pracownik posiada prawo do pracy w Wielkiej Brytanii. Proces sprawdzania czy osoba posiada takie prawo to tak zwane ‘right to work checks’. Zatrudnianie pracowników bez prawa do legalnego zatrudnienia w UK wiąże się z dużymi karami w przypadku jeśli Home Office udowodni pracodawcy takie zachowanie.

Prawidlowe przeprowadzenie ‘right to work checks’ zgodnie z zasadami rekomendowanymi przez Home Office chroni pracodawców przed odpowiedzialnością jeżeli okaże się że jej pracownik nie ma prawa do legalnego zatrudnienia w UK.

Proces imigracyjny – trzy etapy

Proces imigracyjny związany z zatrudnieniem pracownika z Polski lub innego kraju na wizie pracowniczej w Wiejkiej Brytanii ma trzy etapy.

Po piersze, firma zarejestrowana w UK potrzebuje pozwolenia od UK Home Office na zatrudnianie obcokrajowców, tzw. sponsor licence.

Drugi etap, firma posiadająca licencję sponsora wydaje potencjalnemu pracownikowi z zagranicy pozwolenie na pracę, tzw. Cerificate of Sponsorship – COS. Jest to dokument wydany elektronicznie, który zawiera informacje o pracowniku oraz jego stanowisku pracy i zarobkach.

Trzeci etap, to ubieganie się o wizę pracowniczą z posiadanym Certificate of Sponsorship (COS). Dopiero po otrzymaniu wizy pracowniczej pracownik może rozpocząć pracę w UK dla danege pracodawcy.

Proces składania podania o licencję sponsorska oraz późniejszego zatrudniania pracowników i wydawania pozwoleń na pracę jest skomplikowany jesli nie posiada się doswiadczenia w tym zakresie. Wymaga przygotowania szeregu dokumentów oraz prowadzenia dokumentacji kadrowej (HR). Bardzo często wymaga konsultacji z wyspecjalizowanym prawnikiem, który doradzi jak przygotować się do uzyskania licencji oraz jak prowadzić dokumentację po juz po uzyskaniu licencji.

Posiadanie sponsor licence wiąże się z szeregiem obowiązków dla posiadającej ją organizacji

Jak uzyskać licencję sponsorską (sponsor licence) w UK? Aby zdobyć licencję pracodawca musi złożyć podanie do Home Office i dokonać szeregu opłat. Aby zakwalifikować się do otrzymania licencji pracodawca musi spełnić warunki ustanowione przez UK Home Office.

Licencja sponsorska jest przyznawana na cztery lata i po tym okresie wymaga odnowienia. W każdym momencie w trakcie przyznawania licencji a także po jej przyznaniu Home Office zastrzega sobie prawo do dokonania kontroli w firmie która się o licencję ubiegała. Prawdopodobieństwo takiej kontroli zależy od wielu czynników, między innymi od branży w jakiej firma działa, jej wielkości itp. Te czynniki odgrywają również znaczącą rolę podczas samego procesu ubiegania się o licencję i prawdopodobieństwa sukcesu podania.

Nasza firma specjalizuje sie w pomocy w uzyskaniu sponsor licence oraz wiz pracowniczych

Nasza kancelaria prawna została założona i jest prowadzona przez Panią Adwokat Katarzynę Janucik. Pani Katarzyna Janucik jest prawnikiem z długoletnim stażem i pomogła już wielu firmom i osobom indywidualnym z Polski i wielu innych krajów w uzyskaniu pozwoleń imigracyjnych w Wielkiej Brytanii.

Nasz numer kontaktowy to 0203 488 9710 i nasz kontakt mailowy to info@thaxtedlegal.com