Podniesione wymagania dotyczące zarobków dla wizy małżeńskiej

W ostatnim okresie Home Office znacząco zwiększyło opłaty oraz wymagania w wielu kategoriach wizowych. Zmiany te nie ominęły również wiz małżeńskich czy dla partnera.

Niezwykle znaczącą zmianą było wprowadzenie nowych wymagań dotyczących zarobków dla sponsora osoby składającej podanie. Dotychczas osoba chcąca sprowadzić swojego partnera do Wielkiej Brytanii musiała wykazać zarobki w wysokości 18600 funtów rocznie (w przypadku sponsorowania jedynie żony/partnerki – dzieci wymagały odpowiednio większych przychodów).

Aktualnie wymagania te są znacząco większe i wynoszą minimum 29000 funtów rocznego przychodu. Suma ta ma się zwiększyć do 34500 funtów w tym roku lub do początku 2025. Docelowo wymagane zarobki mają wynosić 38700 funtów rocznie. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na naszej stronie.

Co jest ważne to fakt że poziomy wymagań dla całego trwania procedury wizowej zostają ustalone na poziomach w chwili przyznania pierwszej wizy. Ponieważ wiza małżeńska jest przyznawana na ograniczony czas wymaga ona kolejnego podania, przedłużenia na kolejny okres zanim możemy sie starać o prawo stałego pobytu. Zgodnie z zapewnieniami Home Office podania złożóne wedle starych wymagań dochodowych przy przedł€żeniu wymagać będą jedynie takich dochodów jak w chwili składania pierwszego podania.

Dla przykładu osoba która złoży podanie przy wymaganiacg dochodów 29 000 funtów rocznie również p[rzy składaniu podania o przedłużenie wizy będzie musiała wykazać dochody w wysokości 29000 funtów rocznie a nie obowiązujące już najprawdopodobniej wtedy dochody w wysokości 38700 funtów rocznie. W przypadku osób zastanawiających się nad złożeniem takiego podania wskazany byłby więc pośpiech.

Jak widać sprowadzenie do Wielkiej Brytanii żony/małżonka czy partnera wymaga posiadania udokumentowanych, znaczących dochodów. Istnieją różne opcje udowodnienia posiadania wymaganych przychodów i jest niezwykle ważne aby nie tylko posiadać wymagane dochody ale też być w stanie przedstawić Home Office odpowiednie dokumenty potwierdzające ten stan rzeczy.

Jedną z najbardziej powszechnych przyczyn odrzucenia podania o wizę małżeńską jest nieodpowiednia lub niekompletna dokumentacja dotycząca przychodów. Jest o jeden z najpowszechniejszych błędów popełnianych w podaniach.

Przy aktualnych kosztach podania może to byc bardzo kosztowną pomyłką.

Podeczas składania podań należy też pamiętać o innych wymaganiach, takich jak posiadanie odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz nieskładaniu podania z UK w przypadku kiedy jesteśmy w Wielkiej Brytanii na wizie turystycznej.